Tagged: spain

Spania-Portugalia

Raport Misionar – Spania-Portugalia

Decembrie 2004

Dragi fraţi şi surori,

Vă salutăm în minunatul Nume care este deasupra oricărui alt nume, Mântuitorul şi Domnul nostru, Isus Hristos.

De curând ne-am întors dintr-o călătorie de 2 săptămâni în Spania şi Portugalia. Cinci dintre membrii echipei au călătorit în Spania, iar patru au continuat în Portugalia. Aceată călătoria a fost foarte diferită de cele anterioare. De obicei, reuşim să facem tot ceea ce ne plănuim, ba chiar mai mult. De data aceasta însă, am făcut foarte puţine din câte am plănuit, şi totuşi am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru în multele oportunităţI pe care ni le-a deschis.

Spania
Echipa noastră s-a concentrat înspre două arii specificea ale lucrării. Din moment ce eram 3 români în echipă, am petrecut mult timp lucrând în bisericile româneşti. Comunitatea română este foarte mare în jurul Madrudului, mai ales în localitatea  Arganda del Rey. O persoană importantă cu care am intrat în legătură a fost pastorul român Rus care a adus cu el câţiva tineri din biserica sa, pentru a ne ajuta la organizarea unei seri de evanghelizare în aer liber, chiar în centrul Madridului (Plaza del Sol). Vorbitorul serii a fost misionarul A.G. Jacob Bock. Am participat în două seri la această lucrare. El şi-a exprima dorinţa de a călători în România, alături de fratele Constantin Lupancu, ca reprezentant al Organizaţiei Remar (similară Organizaţiei Teen Challenge), cu sediul în Spania. Această organizaţie are scopul de a iniţia în România lucrarea cu persoanele dependente de droguri, cu oamenii străzii şi cu foşti deţinuţi după ce aceştia sunt eliberaţi.

O altă parte a lucrării noastre a fost misiunea în biserici spaniole. În principal, Pastorul Jaime Flores de la Centrul Viaţa Creştină din Tinley Park ne-a făcut programările, ne-a ajutat să găsim persoane de contact. El a fost foarte încântat de această primă călătorie misionară a sa. Biserica Verbo, înfiinţată în Guatemala, localizată lângă Madrid, precum şi alte biserici, şi-au exprimat interesul în a deveni afiliate ale Organizaţiei Capelani pentru Hristos şi de a înfiinţa lucrarea în închisoare şi în Spania. Noi am adus 230 de Biblii complet în limba spaniolă, pentru a le distribui deţinuţilor din închisori. Unul dintre pastori va veni în Chicago în luna ianuarie şi va lucra în Închisoarea Cook County. De asemenea, el va discuta o posibilă afiliere cu organizaţia noastră.

De asemenea, am cunoscut persoane de contact pentru posibile călătorii în Germania, Italia, Austria şi Belgia.  De fapt, întreaga lume ne este deschisă. Totuşi, vrem să mergem doar acolo unde El ne trimite.

Portugalia – Cei trei români, împreună cu mine, am continuat călătoria înspre Lisabona, luând un tren de noapte. Acolo am stat 3 zile. În plus faţă de lucrarea făcută în bisericile româneşti, am participat la unul dintre serviciile de botez din Biserica Elim Church, în luna decembrie. Botezut a avut loc în Oceanul Atlantic. Se pare că românii au fost rezistenţi, însă americanu-lui i-a fost frig.
Am misionat în penitenciarul din Estabelecimento Prisional de Alcoentre, localizat la 50 de km nord de Lisabona. Pătrunderea în această închisoare a fost o adevărată minune. Din cauza unor probleme de comunicare, persoanele noastre de contact din Spania nu ne anunţaseră vizita în Lisabona decât cu 8 ore înainte de a ne îmbarca înspre acolo. Când am ajuns în Lisabona, toţi ne-au spus că este imposibil să intrăm în penitenciar fără a fi anunţat înainte (dorinţa noastră fusese de a organiza un seminar chiar în ziua sosirii). În America Latină, acest lucru fusese posibil fără a anuţa, însă în Europa lucrurile stăteau altfel. Fiecare persoană cu care am vorbit ne-a spus că e imposibil, însă noi am vrut totuşi să încercăm. Într-un final, am găsit un frate portughez care ţinea servicii săptămânale în acea închisoare. Însă şi i-a fost refuzată intrarea în acea zi, pe motiv că deţinuţii erau la o petrecere de Crăciun. Când am sosit la porţile închisorii, încărcaţi cu 1000 de tractate în portugheză, am bătut nerăbdători. Primul gardian ne-a spus că nu putem intra, însă tocmai în acel moment un caporal şi un sergent au venit înspre uşă şi am putut să vorbim şi cu ei pentru câteva minute. Şi ei ne-au spus că toţi erau la petrecerea de Crăciun şi că, de fapt, aveam nevoie şi de permisiunea scrisă de a intra. Ne-au spus că nu ne pot ajuta, dar că, probabil că am putea vorbi cu doamna director, care tocmai pleca în pauza de prânz. Momentul a fost cum nu se putea mai oportun. I-am explicat că aveam nevoie doar de 15 minute pentru a împărţi tractatele pe care le adusesem din SUA. şi ea ne-a dat permisiunea să o facem. După prânz, am ţinut un serviuciu de aproximativ o oră cu patru bărbaţi, în limba spaniolă. Eu am tradus pentru români, iar la final, ne-am rugat pentru fiecare om în parte. Unul dintre venezueleni se afla pentru prima oară la un astfel de serviciu, a fost copleşit de lacrimile şi suspinele pocăinţei. Am cumpărat câteva Biblii în portigheză pentru ca fratele mai înainte amintit să le poată folosi în închisoare.

Apocalipsa 3:8 – ,,...iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide.”

Vă invităm să continuaţi să vă rugaţi pentru noi, pentru călătoriile pe care le plănuim în România, Guatemala, Honduras şi, probabil, Senegal. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Constantin Lupancu, Chicago


Spain-Portugal

Spain-Portugal Trip Report

December 2004

Dear Brothers and Sisters,

Greetings in the Wonderful Name that is above every name, the precious Name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We have just returned from a two-week trip to Spain and Portugal.

SUMMARY. Five of us traveled to Spain and four of us continued on to Portugal. This was a very different kind of trip from many of our previous trips. Usually, we do everything that we plan and more. This time, we did very little that we planned and yet we say the Hand of God at work in the opportunities presented to us.

DETAILS.
Spain – our team embarked on two areas of ministry. Since there were three Romanians on the team, we spent a lot of time ministering in Romanian churches and to Romanian people. There is a very large population of Romanians near Madrid in a city called Arganda del Rey. One important contact that was made was with Romanian pastor Rus who brought several youth from his congregation for “open air” evangelism with A.G. missionary Jacob Bock in the very center of Madrid (Plaza del Sol). We participated in this for two nights. He is also interested in a making a trip to Romania with brother Constantin Lupancu and a representative of an organization based in Spain called “Remar” (similar to Teen Challenge) for the purpose of establishing ministry in Romania to drug addicts, street people and ex-inmates when they are released.
The other area of ministry was to Spanish speaking churches in Spain. Primarily, pastor Jaime Flores of the Christian Life Center in Tinley Park made contacts, built relationships and generally got very excited about his first mission trip. The Verbo church, started in Guatemala, located near Madrid and other churches expressed interest in becoming affiliates of Chaplains for Christ and establishing prison ministry in Spain. We brought 230 full Spanish Bibles on the plane with us for distribution to inmates in the prisons. One pastor is coming to Chicago Jan. 26 and will minister in the Cook County Jail and discuss affiliation with us. We also made contacts for possible trips to Germany, Italy, Austria and Belgium. In reality, the whole world is open to us. However, we want to go only where He sends us.

Portugal -The three Romanians and I continued on to Lisbon on the overnight train and stayed there three days. In addition to ministry in the Romanian churches, we participated in an Elim Church baptism service in December in the Atlantic ocean. The Romanians seem to take it all in stride but this American was cold. We ministered in the prison at the Estabelecimento Prisional de Alcoentre located 50 kilometers north of Lisbon. Getting into this prison was a real miracle. Because of some miscommunications, our contacts in Spain made no arrangements for us in Lisbon until eight hours before we were to board the overnight train to go there. When we arrived in Lisbon, everyone told us it was impossible to get into the prisons with no notice (we wanted to conduct a prison service the same day we arrived). While I have been able to arrange for such things in Latin America without notice, Europe is quite a different matter. Each one we talked with told us it was impossible but we asked if we could try. We eventually found ourselves working with a Portuguese brother who has weekly services at a prison but even he was denied entrance on the day we arrived because all the inmates were at a Christmas party. When we arrived at the prison with 1000 tracts in Portuguese, we knocked on the door. The first guard told us no entrance but just then a corporal and a sergeant came through the door and we talked with them for a while. Again we were told that the Christmas party was going on and where was our access permission form? They told us that they couldn’t help us but perhaps we should talk with the lady who was also just leaving for lunch. It was the Director of the whole jail. Her timing was perfect. We explained that we wanted just 15 minutes to pass out these tracts that we had brought from the U.S. and she gave us permission. After lunch, we had a one-hour service with four men in Spanish. I translated for the Romanians and at the conclusion, we prayed for each man individually. One Venezuelan was at the service for the first time and as soon as we began to pray for him, he broke down sobbing in repentance. We purchase several Portuguese Bibles for this brother to use in the prison.
“… I have set before thee an open door, and no man can shut it:” Rev. 3:8

Please continue to pray for us as we are currently making plans for trips to: Romania, Guatemala, Honduras, and perhaps Senegal. May the Lord richly bless you all.